Piramiden van Gizeh & Sfinx

gallery/2002 egypte - pyramides sphynx (2) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides gizeh (12) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides gizeh (11) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides gizeh (10) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides gizeh (6) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides gizeh (9) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides sphynx (3) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides sphynx (5) (small)
gallery/2002 egypte - pyramides sphynx (6) (small)
gallery/2002 egypte - zonneboot (small)

Door de voortschrijdende technology worden er steeds weer nieuwe geheimen aan de bouwwerken ontfutseld.

Breaking News 02 november 2017:

"Verborgen ruimte van 30 meter ontdekt in de piramde van Cheops."

De drie hoofdpiramiden van Gizeh zijn gebouwd door vader (Cheops), zoon (Chefren, die hier links is afgebeeld) en kleinzoon (Mycerinus). De grootste piramide is die van Cheops die tevens de grootste is ter wereld. Iedere zijde is 240 m lang (met een afwijking van 4 cm) en 139 m hoog. De rotsblokken wegen gemiddeld 5.000 kg en er zijn er maar liefst 2.500.00 verwerkt. Chefren's piramide is gebouwd op hoger gelegen grond om groter te lijken.

Het lijkt of de piramide is gebouwd als een evenwijdige rechthoek, maar dat is niet het geval. De zijden lopen enigszins naar binnen en 'verspringen' in totaal 90 cm. Er worden hiervoor twee mogelijke redenen gegeven: a. dit voorkomt de optische illusie dat de piramide bolle zijden heeft, wat op deze lengte het geval zou zijn (ten gevolge van de ronding van de aarde) als de basis inderdaad kaarsrecht is en b. hierdoor worden de krachten van de muren beter verdeeld.

De piramiden van Gizeh kennen één enkele ingang aan de noordzijde met een drietal kamers in de piramide. Aangezien dit algemeen bekend was, zijn uit deze piramiden al in vroege tijden alle meebegraven rijkdommen geroofd.

Alle piramiden hebben een stuk kleinere koninginnen-piramiden in hun buurt. Farao's kenden een hoofdvrouw (de koningin) die voor de troonopvolger moest zorgen, met daarnaast een aantal bijvrouwen en concubines.

De piramiden werden gebouwd tijdens de overstromingen van de Nijl (drie maanden per jaar) door de landarbeiders die dan geen ander werk hadden. De farao betaalde zijn arbeiders voor het werk en stelde zo inkomen veilig in een tijd van armoede. Er werd dus niet door slaven aan de piramiden gebouwd. Deze conclusie kan getrokken worden op basis van het feit dat de arbeiders door hun werk aan de piramide beloond werden met een begraafplaats naast hun koning; de koning zou nooit slaven naast zich dulden!

Oorspronkelijk waren de piramiden geheel glad aan de buitenzijde en wit van kleur. Dit is slechts nog gedeeltelijk te zien aan de top van de piramide van Chefren. De witte kalksteen is in vroeger tijden gestolen en gebruikt voor de bouw van andere gebouwen in Caïro, zoals de Citadel.

Bij drie van de vier zijden van de piramide van Cheops zijn zgn. zonnebarken gevonden. Afgedekt met 14 rotsblokken van 15.000 kg ieder, werden de boten bij toeval ontdekt. Slechts één is volledig uitgegraven. De boot was ingegraven als bouwpakket en bestond uit 1.200 stukken, variërend van grootte van enkele centimeters tot soms meer dan 20 meter. Het heeft maar liefst 14 jaar geduurd voor dat de zonnebark volledig was gereconstrueerd.

Aan Farao Chefren wordt de bouw van de Sfinx toegeschreven. Ook hier is het hoe en waarom van dit bouwwerk onduidelijk. Het is de grootste en eerste in zijn soort; een zestal kleinere varianten zijn elders in Egypte te vinden (o.a. in Memphis). De sfinx zou macht (lichaam van een leeuw) en wijsheid (hoofd van de farao) belichamen. Maar hoe het ook zij, de Sfinx heeft altijd tot de verbeelding gesproken, blijkens zijn Arabische naam Abū al-Haul die 'vader van de angst' betekent.