Naaien

Naaien kan maar hoeft niet altijd te betekenen dat je plaatsneemt achter een naaimachine. Naaien wordt immers gedefinieerd als een techniek waarbij door steken met naald en draad iets wordt vastgemaakt of bevestigd. Dit ambacht bestaat al sinds het Paleoliticum   (= oude steentijd - van 2,6 miljoen jaar geleden tot 12.000 jaar geleden). De naalden werden eerst gemaakt van doornen en vervolgens van beensplinters, waarna de bronzen en later de metalen naalden volgden.

 

Als we toch even in de geschiedenis duiken, dan blijkt dat de eerste poging tot ontwikkelen van een naaimachine al ondernomen is in 1790. Het heeft echter nog tot het midden van de daarop volgende eeuw geduurd voordat er ook voor huiselijk gebruik een bruikbare machine werd ontwikkeld - als in 1830 Barthélemy Thimonnier, een Parijse kleermaker, patent aanvraagt op een naaimachine waarmee met één draad gestikt werd. De Amerikaan Elias Howe ontvangt in 1846 patent op een naaimachine die met twee draden een kettingsteek produceert, waarbij de ene draad uit een spoel komt en de ander door een naald wordt gevoerd (alle naaimachines werken hedentendage nog steeds op deze manier). Helaas wil niemand in Howe's machine investeren. Howe verblijft een korte tijd in Engeland en ontdekt bij terugkomst in de USA dat anderen met zijn uitvinding aan de haal zijn gegaan, waaronder Isaäc Merritt Singer die de machine heeft verbeterd. De naam Singer was inmiddels bekender dan die van Howe. Er wordt geprocedeerd en Howe wordt in het gelijk gesteld en krijgt een aandeel in de winst van Singer.

gallery/singer (small)
gallery/howe (small)
gallery/new

In de 20er jaren van de vorige eeuw vond er een grote verandering plaats in de wijze waarop vrouwen zich kleedden. Prachtige stoffen werden gecombineerd met versieringen met veel oog voor detail zoals te zien is op Special: 20s the Jazz Age

gallery/2018 nl - textiel museum tilburg - jazz age (125) (small)