Egypte

Piramiden van Gizeh & de Sfinx

Cairo - Egyptisch Museum

Cairo - Stad

Tempels van Kom Ombo & Edfu

Saqqara Necropolis

Abu Simbel

Aswan & High Dam

In 2002 zijn we middenin de Ramadan naar Egypte gereisd en aangezien we vlogen met EgypteAir is die Ramadan niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan. De purser geeft exact het tijdstip aan wanneer we met het eten mogen starten. En de stewards en stewardessen onderbreken de service om te bidden in de pantry; de mannen op de knieën, de dames zittend met blote voeten op een krant en uiteraard met hoofddoek, die verder gedurende de vlucht niet gedragen wordt.

Bij het passeren van de douane moet een extra stempel in het paspoort gehaald worden voor de videocamera zodat gecontroleerd kan worden dat je hem ook weer meeneemt bij vertrek (voor de computer hoeft dit niet).

In verband met de Ramadan beginnen de diverse excursies steeds onaangenaam vroeg in de ochtend en mochten we willen bidden, iedere hotelkamer heeft op het plafond een aanduiding in welke richting Mekka ligt. De rondreis gaat van Caïro via Luxor naar Aswan.

Egypte heeft een lange geschiedenis als staat. Rond 8000 à 7000 v.Chr. zijn de eerste bewoners opgetekend.  De bijnaam van Egypte ('geschenk van de Nijl') geeft aan hoe belangrijk de Nijl altijd is geweest voor de welvaart van het land. Wij hebben ons met name gericht op de historie verbonden aan de farao's wat grofweg de periode beslaat van 3300 voor Chr. tot 332 v.Chr. Een tijdperk waarin hiërogliefen (de voorloper van de pictogram) werden gebruikt door priesters.

De Steen van Rosetta is in 1799 gevonden in de buurt van Rosetta (nu El-Rashid) en is 1,12 meter hoog en 76 centimeter breed. Op de steen staat in drie talen (hiërogliefen, demotisch en Oud-Grieks) een decreet geschreven, uitgevaardigd in 196 BC in Memphis, Egypte, door Koning Ptolomeus V. In 1803 was de vertaling vanuit het Oud-Grieks afgerond; in 1822 maakte Jean-François Champollion in Parijs bekend de hiërogliefen ontcijferd te hebben.

Memphis & Ramses II

Het begraven van farao's gedurende 2000 jaar

De Nijl & Cruise

Historie & Hiërogliefen

We zijn geen enorme museum-gangers maar je kunt in dit land natuurlijk niet om een bezoek aan het Egyptisch Museum heen; al was het alleen maar om meer te leren over de farao's in het algemeen en Tut-ankh-Amun in het bijzonder.

Tempels van Philae

Cairo: stoffig, luid, chaotisch. Gelukkig worden we gereden want een beetje suïcidaal moet je wel zijn als je hier aan het verkeer deelneemt. Ook hier kennen ze een tweerichtingensysteem maar ieder bepaalt voor zich hoe breed hun eigen weghelft is. Griezelig.

De meeste piramiden hebben drie namen. Ze worden vernoemd naar het gebied (Gizeh), naar de bouwer (Cheops) of naar een speciaal kenmerk (in dit geval De Grote Piramide). Piramides hebben mij altijd geïntrigeerd en mijn interesse is alleen maar toegenomen door het bezoek aan de Piramiden van Gizeh en de  Sfinx.

Memphis diende als hoofdstad van Egypte tijdens het Oude Rijk. Het is de woonplaats geweest van vele farao's, onder wie Tut-ahnk-Amon en Ramses II. De stad is in 3100 v.Chr. gesticht en in de zevende eeuw na Christus verlaten. De albasten sfinx die de Tempel van Ptah bewaakt, dient als monument van de stad's eerdere glorie en status. Ramses II wordt wel beschouwd als de grootste farao aller tijden.

's Werelds eerste piramide staat in Saqqara, een uitgebreide, oude begraafplaats, die de necropolis vormt van de hoofdstad van het oude Egypte, Memphis. Bij opgravingen in 2011 zijn bijna acht miljoen gemummificeerde dieren gevonden op deze begraafplaats.

Het bezoek aan Aswan is gecombineerd met een vlucht naar Abu Simbel en boottocht naar de Tempel van Philea waarbij het duidelijk is geworden wat de bouw van de High Dam voor gevolgen heeft gehad voor het omliggende gebied.

Thebe

Abu Simbel kent twee tempels die beide in opdracht van Ramses II zijn gebouwd. Natuurlijk vereren de tempels een aantal Egyptische goden maar zeker ook Ramses zelf als ook zijn vrouw Nefertari. Samen met de Tempel van Philea maken zij deel uit van de 'Nubian Monuments'. Alle drie tempels moesten in verband met de bouw van de High Dam in Aswan verplaatst worden om te voorkomen dat ze opgeslokt zouden worden door het Nassermeer.

Het Oud-Egyptisch tempelcomplex gelegen op het voormalige eiland Philae nabij Aswan zou volledig onder water verdwijnen in Lake Nasser dat is ontstaan door de bouw van de Aswan High Dam. UNESCO heeft dit voorkomen door het hele tempelcomplex te verplaatsen naar het hoger gelegen eiland Agilkia.

Een stukje van onze reis (van Aswan naar Luxor) hebben we afgelegd aan boord van een Nijl-cruiseschip. In eerste instantie was het moeilijk het juiste schip te vinden want ze meren tot 6 rijen dik aan aan de kade en je klimt dus van schip naar schip naar schip. Die van ons was nr. 5.

De Tempel van Kom Ombo - op de westelijke oever van de Nijl- is een weinig voorkomende dubbele tempel voor de verering van twee goden. Beide goden waren in importantie gelijkwaardig en de twee delen van de tempel zijn derhalve compleet identiek. De Tempel van Edfu ligt eveneens op de westelijke oever van de Nijl en vereert de god Horus.

Thebe was lange tijd de belangrijkste stad in Opper-Egypte en enige tijd hoofdstad van het complete land. Haar ruïnes liggen in de huidige stad Luxor en omvatten de Tempels van Luxor en Karnak, het Ramesseum en zowel de Vallei der Koningen als de Vallei der Koninginnen en de Tempel van Hatshepsut.

Champollion's ontdekking dat vreemde namen en ook woorden van Egyptisch oorsprong fonetisch werden weergegeven (zoals ook bij het demotisch), vormden de basis van het 'breken van de code'.

Inmiddels zijn er meer stenen gevonden met twee- of drietalige teksten en de Steen van Rosetta is daarin niet langer uniek. Wèl uniek is de rol die de steen heeft gespeeld bij de ontcijfering van de hiërogliefen.

De originele Steen van Rosetta is te vinden in het British Museum in London sinds 1802. In Nederland is een replica te bekijken in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en in het Allard Pierson Museum in Amsterdam.