Museum Elburg

Elburg - Gelderland

De stad Elburg

De eerste nederzetting wordt genoemd in 796 n.Chr. en in de 13e eeuw krijgt Elburg stadsrechten van Graaf Otto II van Gelre. In 1368 geeft Koning Albert van Zweden de stad Elburg toestemming om een eigen factorij te bouwen op het Zweedse eiland Schoonen.

De oppervlakte van de stad zoals in 1392 bepaald, is groot genoeg gebleken om tot aan de Eerste Wereldoorlog alle Elburgers te herbergen.

Een kazemat is een ruimte voor geschut in een rondeel of bastion. In dit geval in het rondeel 'Het Zwanegat'.

Agnietenconvent

Het vrouwenklooster was gewijd aan de heilige Agnes. De bouw startte in de eerste helft van de vijftiende eeuw en nam enkele decennia in beslag. In het klooster bevindt zich de bijzondere dubbelkapel (van vóór 1444) die er toe diende dat de nonnen (in de bovenkapel) tijdens de dienst niet in contact kwamen met de leken (in de benedenkapel).

Elburg in de Middeleeuwen

De schandbank stond middenin de stad zodat iedereen kon zien wat men had gedaan. De strafbank werd gebruikt voor zgn. erestraffen en dateert uit 1600.

Een geoefend soldaat schiet met een handboog per minuut 12 tot 15 pijlen af met een bereik van 200 m. De pijlen (rechts) worden ook wel 'bouten' genoemd: het zijn korte stevige pijlen van essenhout met een sterke vierkante punt.

Goedkeuring voor het wapen van Elburg.

Deze scepter is eind 17e eeuw gemaakt en in 1749 voorzien van een beeldje dat de godin Fama voorstelt.We kennen nu nog de uitdrukking 'ter goede naam en faam bekend staan'.

Planetarium (hout) en Lunarium (metaal) gemaakt door de Joodse natuurkundige en instrumentmaker Hartog van Laun in 1806.

Geïnteresseerd in pijporgels? Ga dan naar Nationaal Orgel Museum in deze website.

De Tentoonstelling 'Koperwaren' was de reden om naar het Elburgs Museum te gaan; dat het museum zelf ook zeker een bezoek waard bleek te zijn, was een bonus.

En dan was daar nog die prachtige moderne hanglamp....

Elburg is een kleine vestingstad die in de Middeleeuwen onderdeel uitmaakte van het Duitse Hanzeverbond. Sinds de 15e eeuw bestond in Elburg het Agnietenconvent dat onderdak verschafte aan een 25-tal kloosterzusters. In de laat-Gotische panden van het klooster is nu Museum Elburg gevestigd dat een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van Elburg en haar omgeving tentoonstelt.

Doordat er een te hoge prijs werd gevraagd voor de grond voor de aanleg van een treinstation, is de industriële revolutie grotendeels aan Elburg voorbij gegaan; het dichtsbijzijnde treinstation kwam in 't Harde te liggen. De verdere ontwikkeling van Elburg heeft hierdoor z'n 100 jaar stilgelegen.

Dit rondeel werd aangelegd in de 16e eeuw. Vroeger noemde men zo'n kazemat ook wel een 'moortkuyl'. Luchtkokers zorgen voor de afvoer van verstikkende kruitdampen. Vanuit deze schietkelders kon men de vijandelijke soldaten, die de gracht probeerden over te steken, onder vuur nemen.

In de tweede helft van de zestiende eeuw kwam, onder invloed van de Reformatie,  het klooster in handen van het stadsbestuur. In de eeuwen die volgden diende het gebouw als pakhuis, azijnfabriek, school en stadsgehoorzaal en sinds 1985 doet bijna het gehele complex dienst als museum.

De scepter was het symbool van waardigheid van de broederscap van het Schipluidengilde. Er werd een schout of onderschout gekozen en aan hem werd de scepter overgedragen. Wanneer iemand ergens de baas is, wordt gezegd 'Hij zwaait daar de scepter'.